Felhasználási feltételek.

1. Szerzői Jogok: A felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a SuliPont.hu használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

2. Felelősség: A Felhasználó a SuliPont.hu-t csak saját felelősségére használhatja. SuliPont.hu kizárja a felelősségét minden, a feltöltött fájl tartalma miatt bekövetkezett kárért. SuliPont.hu kizárja a felelősséget minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért. SuliPont.hu kéri a Felhasználókat, hogy biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.

3. A SuliPont.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó a SuliPont.hu által belinkelt publikus tartalmú képeit